ด้วยประสบการณ์ที่มากกว่า 20 ปี ของทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ของ บริษัท ซีซีเอสบี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ลูกค้าทั้งภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ ไว้วางใจในการให้บริการ

ด้วยประสบการณ์ที่มากกว่า 10 ปี ของทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์ ในการให้บริการของ บริษัท ซีซีเอสบี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ที่ลูกค้าทั้งเอกชน รัฐวิสาหกิจและรัฐบาล ให้การไว้วางใจในบริการ

บริษัท ซีซีเอสบี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

      ผู้ให้บริการงานเกี่ยวกับงานรับเหมาก่อสร้าง ออกแบบ ให้คำปรึกษา และติดตั้งระบบเครื่องกลและระบบไฟฟ้า (Mechanical and Electrical) เช่น ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบดับเพลิง (Sprinkler) ระบบเครื่องปรับอากาศ (Heating, Ventilation and Air-Conditioning)  โดยทีมงานวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ทำงานมานานกว่า 20 ปี

บริษัท ซีซีเอสบี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

      ผู้ให้บริการงานเกี่ยวกับการออกแบบ ให้คำปรึกษา และติดตั้งระบบเครื่องกลและระบบไฟฟ้า (Mechanical and Electrical) เช่น ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบดับเพลิง (Sprinkler) ระบบเครื่องปรับอากาศ (Heating, Ventilation and Air-Conditioning) รับเหมาก่อนสร้าง โดยทีมงานวิศวกรไฟฟ้า และวิศวกรเครื่องกลที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ทำงานมานานกว่า 10 ปี

บริษัทรับเหมาก่อสร้างสมุทรสาคร

ซีซีเอสบี เป็นองค์กรที่รวมรวมผู้เชี่ยวชาญงานออกแบบ ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข ระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม ติดตั้งระบบแสงสว่าง โดยวิศวกรและทีมงานผู้เชียวชาญระบบไฟฟ้าแรงสูง หม้อแปลงไฟฟ้า และไฟฟ้าแรงต่ำ ติดตั้งตู้คอนโทรล ระบบกราว์ด ระบบสื่อสาร ระบบเตือนภัย และระบบรักษาความปลอดภัย ทุกชนิดทั้งในและนอกอาคารสำนักงาน ที่พักอาศัย โรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ด้วยมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั่วไป

บริการของ ซีซีเอสบี

องค์กรที่รวมรวมผู้เชี่ยวชาญงานออกแบบ รับเหมาก่อสร้างอาคาร ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข ระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม ติดตั้งระบบแสงสว่าง โดยวิศวกรและทีมงานผู้เชียวชาญระบบไฟฟ้าแรงสูง หม้อแปลงไฟฟ้า และไฟฟ้าแรงต่ำ ติดตั้งตู้คอนโทรล ระบบกราว์ด ระบบสื่อสาร ระบบเตือนภัย และระบบรักษาความปลอดภัย ทุกชนิดทั้งในและนอกอาคารสำนักงาน ที่พักอาศัย โรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ด้วยมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั่วไป ซึ่งมีการให้บริการหลักๆ ดังนี้

บริษัทรับเหมาก่อสร้างสมุทรสาคร

รับเหมาก่อสร้างอาคาร

บริการติดตั้งงานระบบไฟฟ้า

บริการติดตั้งงานระบบเครื่องกล

บริการติดตั้งระบบปรับอากาศ

บริษัทรับเหมาก่อสร้างสมุทรสาคร

บริการติดตั้งระบบท่อ

บริการของ ซีซีเอสบี

       องค์กรที่รวมรวมผู้เชี่ยวชาญงานออกแบบ ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข ระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม ติดตั้งระบบแสงสว่าง โดยวิศวกรและทีมงานผู้เชียวชาญระบบไฟฟ้าแรงสูง หม้อแปลงไฟฟ้า และไฟฟ้าแรงต่ำ ติดตั้งตู้คอนโทรล ระบบกราว์ด ระบบสื่อสาร ระบบเตือนภัย และระบบรักษาความปลอดภัย ทุกชนิดทั้งในและนอกอาคารสำนักงาน ที่พักอาศัย โรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ด้วยมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั่วไป ซึ่งมีการให้บริการหลักๆ ดังนี้

ผลงานการติดตั้งของ ซีซีเอสบี

ติดต่อเรา

ที่อยู่สำนักงาน

บริษัท ซีซีเอสบี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
สำนักงานเลขที่ 78 หมู่ที่ 7 ซอยเพชรเกษม 95 อ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130

ติดต่อเรา

ที่อยู่สำนักงาน

บริษัท ซีซีเอสบี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
สำนักงานเลขที่ 78 หมู่ที่ 7 ซอยเพชรเกษม 95 อ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130